Regler for klubmesterskabskonkurrencer gældende fra 2024

Bemærk reviderede regler for 2024

 

 • Båden skal have udgangspunkt fra den havn, som konkurrencen afholdes i.
 • Der er indført obligatoriske startbrikker, for at højne sikkerheden.
 • Det er ikke tilladt at gå i andre havne. Nødhavn kan dog meldes til arrangør. Undtaget er 24 timers konkurrencer, dog skal ud- og indgangshavn være den samme.
 • Alle deltagere ombord skal være medlem af Sjællands Småbådsfiskeklub.
 • Alle størrelser både er velkomne, da der altid tages hensyn til at alle fremmødte både, kan komme forsvarligt på vandet. Ca. Vind på 6-8 m/s og ikke over 1 meter bølgehøjde.
 • Konkurrencen er individuel, og alle indvejer personligt ved vejebordet.
 • Protester skal være STÆVNELEDELSEN i hænde senest 10 min efter resultatets offentliggørelse.
 • Protester skal være skriftlige og underskrevet for at kunne blive behandlet.
 • Stævnet kan blive aflyst eller flyttet grundet vejrlig eller andre uforudsete hændelser. Evt. aflysning og andre ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest kl. 1400 dagen før konkurrencen. Hvis der er basis for at flytte til reservedag meddeles dette samtidig.
 • Gældende arter og antal vil fremgå af reglerne for de enkelte konkurrencer. Alle fisk skal være renset til indvejning (rognsæk tilladt i fladfisk). De skal selvfølgelig også opfylde de mindstemål, der er opført i beskrivelsen til de enkelte konkurrencer. Arter der ikke fremgår af denne, skal overholde mindste målet på klubbens målebånd. Dvs. de gældende mindstemål for klubben. Alle fisk måles fra snudespids til halespids. Farvede ørred/laks og laks med fedtfinne kan ikke indvejes. Endvidere kan Fjæsing ikke indvejes ved nogen Klubmesterskab.
 • Fiskene skal være fanget på sportslig vis, kroget foran gællerne.
 • Ved fiskekonkurrencer er Trolling-Kaste-Driv-Medefiskeri tilladt fra båden. Ved Trolingfiskekonkurrencer skal båden have fremdrift gennem vandet.
 • Der er 5 præmier ved afslutning af hver enkelt afdeling. For at få sin præmie, skal man personligt være til stede ved afgørelsen. Er man ikke tilstede, vil den gå til den næste på listen.
 • Juniormesterskabet består i år kun af de 3 konkurrencer i småbådsfiskeri. Der vil være præmier til de 3 bedst placerede juniorer ved disse stævner.
 • I trollingfiskeri konkurrencer deltager alle på lige fod.
 • Ved årets afslutning kåres der en samlet mester (Fiskeri/Trolling). Ligeledes kåres der en mester i Fiskeri og en mester i Trolling. Der er desuden præmier til de næste 9 i pointrækken. Her uddeles præmier til klubbens juleafslutning i klubben, hvor man skal være tilstede, eller sende en substitut til at modtage præmien. Sker dette ikke tilfalder præmien klubben, som anvender den til andet formål.
Ligeledes vil der blive uddelt præmier til de 5 bedste juniorer.
 • Husk at gavekort vundet ved den enkelte konkurrence eller de samlede vindere, som er udstedt til de enkelte forretninger, enten er sponsoreret eller betalt af klubben med stor rabat, hvorfor man ikke kan forvente yderligere rabater ved indløsning.
 • Ved hver konkurrence findes vinderen ved udregning efter et pointsystem hvor hver art giver 4000 point og 1. point pr. gram.
 • Efter hver konkurrence tildeles der point til klubmesterskabet efter placering. Nr. 1. får 30 point. Nr. 2 får 25 point. Nr. 3 får 22 point. Nr.4 får 20 point. Nr. 5 får 19 point. Således fortsætter det ned til 1 point. Dette betyder at der er point til de 23 bedst placerede deltagere.
 • Trolling mester bliver den som får flest point i trollingkonkurrencerne. Småbådsmester bliver den som får flest point i småbådsfiskekonkurrencerne.
 • Klubmesterskabet går til den som samlet har flest point. Det dårligste resultat trækkes fra - er der afviklet 6 afdelinger tæller de 5 bedste resultater, er der afviklet 5 afdelinger tæller de 4 bedste resultater, er der afviklet 4 afdelinger eller færre tæller alle resultater.
 • I tilfælde af pointlighed inden for hver kategori vinder den, som har den bedste placering. Er der stadig lighed afgøres ved den næstbedste placering osv. Er der stadig lighed afgøres det på samlet størst vægt (fangst).
 • Klubmesterskabsudvalget er ansvarlig for mesterskabernes afviklinger og er suveræne i deres afgørelser.
 • Alle deltagere i konkurrencen skal overholde gældende regler, love, og bestemmelser vedr. fiskeri og sejlads. Ved overtrædelse diskvalificeres alle ombord.

Praktiske oplysninger

 • Alle tilmeldinger skal være udfyldt med medlemsnummer for at være gyldige.
 • Der vil altid være repræsentanter fra klubmesterskabsudvalget på havnen før konkurrence og frem til konkurrencens afslutning.
 • Turledere deltager i konkurrencen på lige vilkår med alle andre deltagere.
 • Starttiden fremgår af reglerne for de enkelte konkurrencer.
 • Sluttiden fremgår af reglerne for de enkelte konkurrencer, og man skal stå i køen for indvejning på det pågældende sluttidspunkt.
 • Skippermøde afholdes 10 min. før start ved de enkelte konkurrencer.
 • Til skippermødet skal der mindst være en repræsentant tilstede fra hver båd.
 • Stævneledelsen kan kontaktes på vhf kanal 72.
 • OBS.. Det er gratis at deltage i klubmesterskaberne, dog vil der ved mere end 100 personer, blive opkrævet en mindre afgift til dækning af morgenbrød osv.
 • Kåringen af trollingmesteren, småbådsmesteren og klubmesteren sker i klubbens lokaler til Juleafslutningen Roskildevej 414 2640 Hedehusene.

Point Udregningseksempel:
Ørred på 2,5 kg 
Art............4000 point
Vægt........ 2500 point (1 point pr. gram)
I alt..........6500 point
Vi bruger cookies på Smaabaadsklub.dkPå Smaabaadsklub.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Smaabaadsklub.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer