DM i Havfiskeri 2023

DM i Havfiskeri 2023


Velkommen til DM i Havfiskeri 2023

Stævnet afholdes i fællesskab med Jysk småbådsfiskeklub og Midtjysk småbådsfiskeklub i weekenden d. 9-11. juni på Grenå Lystbådehavn.

Vi glæder os til at byde alle velkommen til Grenå, som er Kattegats måske bedste udgangshavn for et meget varieret fiskeri. Grenå lystbådehavn og Stena Line har taget rigtig godt imod ideen om arrangementet, og vi er rigtig glade for, at kunne tilbyde havnens faciliteter og gode ramper til alle, som kommer til dette års Danmarksmesterskab!

Grenå giver mulighed for at fiske helt kystnært og mulighed for at nå ud til Anholts mange fiskepladser og vrag, hvis vejret tillader det.

Kystnært Nord om Djursland møder man først Fornæs fyr, Karlby/Sangstrup klinter med strømfyldt vand med nok DK´s bedste havørredvand.

Kystnært Sydover er der utallige pladser til alle arter af fladfisk, nok bedst kendt er Glatved (kalkværket), Jernhatten og Hjelm.

Vi håber, at rigtigt mange har lyst til at bruge weekenden til at udfordre hinanden og få en hyggelig oplevelse både på land og på vandet.

Som det fremgår, er Danmarksmesterskabet et 2 dages stævne, og der fiskes lørdag fra kl. 07.00 til kl. 17.00 og søndag fra kl. 06.30 til kl. 14.00 – så det gælder om at være morgenfrisk.

Det er muligt at ankomme til havnen allerede fra fredag kl. 12.00. Tilmeldingsgebyret dækker slæbested, havneplads inkl. strøm fra fredag til søndag, morgenbrød/kaffe lørdag og søndag samt fællesspisning lørdag aften.

Indtjekning starter fra fredag kl. 16.00 – 20.00 og lørdag fra kl. 05.00 – 06.15. Hvis du først kommer lørdag, så sørg for at komme i god tid.

Vi har personale ved ramperne og parkeringen, så følg deres vejledning, så vi hurtigt kan få søsat alle bådene.

Af programmet fremgår det hvor slæbesteder, parkering A, B, C, D er, og hvor sekretariatet/indvejning ligger.

Der er planlagt hyggelig fællesspisning lørdag morgen, lørdag aften og søndag morgen.

Fredag aften tændes der op i grillen mellem 18-20.00 - medbring selv det i ønsker at grille, alternativt er der restaurant Skakkesholm og pizzaria på havnen.

Vi sørger for, at I kan få is med på vandet begge dage (venligst tænk på, at der skal være is til alle - og plads til fisk i boxen.

Vel mødt, knæk og bræk

Bestyrelserne i JSK og MSK


DM_Rdsptte.pngInfo / program


Indtjekning og afmelding skal foretages i sekretariatet.

Startnummer/brik udleveres lørdag indtil kl. 6.15 og søndag indtil kl. 5.45.
Uanset på hvilket tidspunkt konkurrencen forlades, skal der foretages afmelding og startnummer/brik skal afleveres.
Ved havari kan der afmeldes over VHF-Radio kanal 72 eller på telefon 2480 4851(Lui Tang) el. 2256 3796(Rene Meng). Dette er din og vores sikkerhed for, at du er kommet sikkert i havn.

Teamkonkurrence
Konkurrencen er en teamkonkurrence, hvilket vil sige, at det er teamet i båden, der bliver Danmarksmester. Alle deltager i en båd, fisker sammen og indvejer som ét team.

Skipper/båden skal tilmelde hele besætningen samt betale deltagergebyr for alle ombordværende senest torsdag den 1. juni 2023.

Tilmelding og betaling foregår via "nemtilmeld" - gå på internettet og skriv: msk.nemtilmeld.dk eller brug dette link:

DM Havfiskeri Grenå 2023 | Midtjysk Småbådsfiske Klub (nemtilmeld.dk)

Kort vejledning: Husk at lægge een "Skipper" i kurven og efterfølgende antal "Gaster" i kurven og så trykke "Foretag tilmelding".

Alle personer i båden skal tilmeldes - hvis ikke, medfører det diskvalifikation for alle dage.

Pris
Skipper(obligatorisk) 625,- efterfølgende Gaster 525,-

Indvejning
Der kan indvejes én fisk af hver art pr. båd samlet over weekenden. Dvs. man kan godt indveje én fisk i hver art lørdag, men så efterfølgende udskifte denne på sin liste, hvis man indvejer en større søndag.

Vinder og Danmarksmester bliver det TEAM, som sammenlagt får flest point. Der gives point for hver fiskeart udregnet efter pointtabellen. Samlet DM vinder ved pointlighed er den med færrest cm fisk.

Præmier
Der er 1. - 2. - 3. hovedpræmier til de 3 bådteams, der har opnået flest samlede point på alle arter(Danmarksmester). 4. hovedpræmien er en lodtrækningspræmie til et Team, som ikke har vundet nogle præmier. Derudover er præmier til de 6 bådteams, der har fanget en af de største pointgivende fisk i hver art. Dvs. de 6 arter fisk som giver flest point vinder, men kun til én fisk i hver art.
Der kan kun vindes en præmie pr. båd.
Hvis et vinderteam mod forventning ikke kan være til stede ved præmieoverrækkelsen, gives præmien videre til næste bådteam og nyt vinderteam indtræder sidst i præmierækken.

Fiskeriet skal foregå fra båd. Der må kun fiskes sportsmæssigt med fiskestang og snøre, og fisken skal være kroget foran gællerne.
Alle deltagende både skal udgå fra Grenå Havn og slutte dagens fiskeri i Grenå Havn.
Alle former for gældende lovgivning skal overholdes.
Husk overhold fredningszoner - Grenåen løber ud ved kattegatcenteret, så vær obs herpå.
Husk ved fiskeri syd for linjen mellem Sjællands Odde og Ebeltoft må der max hjemtages 1 torsk/laks pr. dag.

Is
Vil være at finde på havnen både lørdag og søndag.

Aflysning og udsættelse
Senere nævnte dommer jury kan ud fra vejrudsigt beslutte, om fiskedagen skal afkortes/aflyses. Der vil på skippermøde blive informeret om afkortning/aflysning. Skulle begge dage blive aflyst, sker der lodtrækning om præmierne på startnumrene - tidspunkt iht. programmet.

Indvejning foregår ved sejlklubbens lokaler/sekretariet ved det store slæbested (se oversigtskortet) Indvejning af fisk kan kun foretages i renset tilstand. Til evt. rekordnoteringer - også personlige - kan fisk måles og vejes, men for at tælle med i konkurrencen, skal fisken være renset. Rognsækken må bevares i fladfisk.

Ved indvejning skal startnummer og bådens navn oplyses.

Er en eller flere af ovenstående punkter ikke opfyldt, kan fisk ikke indvejes. Indvejningspersonalet er suveræne i deres beslutninger, evt. klager skal afgives til dommer jury, inden indvejning afsluttes (forventet kl. 18.00 om lørdagen og kl. 15.00 om søndagen).

Man skal være i indvejningskøen senest kl. 17.00 lørdag og kl. 14.00 søndag.

Startbrikken skal være returneret på tavlen senest kl. 17.00 om lørdagen og kl. 14.00 om søndagen.

Tavlen til startbrikken er placeret ved indvejningen ved det store slæbested (se oversigtskortet).

Fiskearter der er opført i pointtabellen, indgår i konkurrencen.


Skippermøde
Der er skippermøde lørdag kl. 06.15 og søndag kl. 05.45. Det er obligatorisk, at der deltager mindst én person fra båden/teamet.

Startnummer/brik skal være afhentet i sekretariatet inden skippermøde startes (lørdag kl. 06.15 og søndag kl. 05.45). Herefter kan startnummer/brik ikke udleveres.

Dommer jury
Der nedsættes en dommer jury. Juryen er suveræn i sine afgørelser, og kan ikke påklages. Denne består af 3 personer fra bestyrelserne.
Protester skal indleveres skriftligt til dommer jury inden indvejning afsluttes (forventet kl. 18.00 om lørdagen og kl. 15.00 om søndagen)

Bortvisning
Enhver omgåelse af konkurrencereglerne eller overtrædelse af alm. gældende regler samt begreber indenfor sportskonkurrencer, vil medføre bortvisning og diskvalifikation. Dette gælder også overtrædelse af gældende parkeringsanvisninger, samt uetisk omgang med fisk. Allerede indvejede fisk slettes.

Båden skal være sødygtig, og der skal forefindes redningsmidler til alle deltagere om bord og i øvrigt overholde myndighedskrav. Desuden skal der forefindes VHF-Radio og mobiltelefon (lån evt. en håndholdt vhf af en kammerat)

Bådkontrol lørdag og søndag foretages inden afgang til fiskeri. Bådene udtrækkes på start nummer i forbindelse med skippermødet. Her kontrolleres bl.a. gyldigt fisketegn, kommunikationsudstyr, redningsvest, speedbådsbevis (hvis bådens motor HK er større end (((båden længde)2 + 3) x 1,341) og evt. tidligere fangster.

Børsteorm/Tobis kan bestilles (ring senest tirsdag før stævnet) og afregnes direkte ved Hegedal Vildt, som gerne leverer på havnen både lørdag og søndag morgen – kontakt/aftal med Jens på 4036 2773 / 8631 7096

Sekretariatet kan kontaktes på Telefon 2480 4851 (Lui Tang) el. 2256 3796 (Rene Meng) og under stævnet på VHF kanal 72.

HUSK!
At medbringe gyldigt fisketegn, hvis du er mellem 18 og 65 år.


Oversigtskort
Parkering af biler og trailere skal ske på anviste A, B, C og D Parkering.
Er du i tvivl om parkeringsforhold, eller har du specielt køretøj/vogn, så kontakt en fra sekretariatet, inden du parkerer eller stiller op.
Følg anvisningerne fra hjælperne, så isætning og optagning sker hurtigt og effektivt. Klargør båden i højre side af vejen således at tømte trailere kan komme væk fra slæbestedet.
Kør herefter din bil til A, B, C, D parkering- dvs. drej til højre (ud mod østmolen), når du kører over broen igen.


Parkering
Der må ikke parkeres på andre pladser end de anviste - og følg medhjælpernes anvisning - da der kan være ændringer på dagen. Vær yderst opmærksom og vis hensyn - vi har lånt området af StenalineProgram for DM i Havfiskeri 2023

Fredag, den 9. juni 2023
Kl. 12.00 – 20.00 Stævneledelsen vil være på havnen.
Kl. 15.00 – 20.00 Indtjekning i sekretariatet.
Kl. 18.00 – 20.00 er grillen tændt ved sekretariatet (medbring selv det du ønsker at spise/drikke)

Lørdag, den 10. juni 2023
Kl. 05.00 – 06.15 Indtjekning i sekretariatet, udlevering af startnummer/brik.
Kl. 05.30 Morgenbrød/-kaffe i spiseteltet enten til at spise i teltet eller tage med.
Kl. 06.15 – 06.30 Skippermøde i spiseteltet.
Kl. 06.30 – 06.50 Stikprøvekontrol af udtrukne både.
Kl. 07.00 – 17.00 Fiskeri.
Kl. 17.00 Startnummer/brik skal være retur på tavlen, ellers diskvalificeres indvejede fisk.
Kl. 16.00 – 18.00 Indvejning af fisk forventes at slutte kl. 18.00.
Kl. 19.00 Spisning i spiseteltet.

Søndag, den 11. juni 2023
Kl. 05.00 – 05.45 Indtjekning i sekretariatet, udlevering af startnummer/brik.
Kl. 05.15 Morgenbrød/-kaffe i spiseteltet enten til at spise i teltet eller tage med.
Kl. 05.45 – 06.00 Skippermøde i spiseteltet.
Kl. 06.00 – 06.20 Stikprøvekontrol af udtrukne både.
Kl. 06.30 – 14.00 Fiskeri.
Kl. 14.00 Startnummer/brik skal være retur på tavlen, ellers diskvalificeres indvejede fisk.
Kl. 13.00 – 15.00 Indvejning af fisk forventes at slutte kl. 15.00.
Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse i spiseteltet

Drikkevarer skal man selv medbringe - vi sørger for kaffen under hele stævnet.
Der vil være bannere ved sekretariatet, spiseteltet, parkering og rampen, ligesom der vil være hjælpere alle steder.

Vi glæder os til at se jer til DM 2023 i Grenå.


Husk at støtte vores sponsorere - de støtte os.

Foreløbig sponsorliste – følg med på facebook, hvor der løbende vil blive opdateret:

Blue Bay Marine

Bravida

Bøge's Både

Bådcenter Midtjylland

Electrolux

Garmin

Geoff Anderson

Go Fishing – Trige

Kvickly Grenå

Hegedal Vildt - i samarbejde med Purefishing

Herning Trailer- & Bådcenter

Hondashoppen

Marinecenter Østjylland

Navisco Aarhus - i samarbejde med Raymarine

Normark (Rapala/VMC)


Palby Marine


Prolan

Sejs Auto- og Marinecenter

Stenaline

Scanmarine

Tempo Trolling Center

Tryg

VHF Skolen

Arrangement oversigt

Start dato 10-06-2023 07:00
Slut dato 11-06-2023 14:00
Det foregår
Grenå Marina
Skakkes Holm 62, 8500 Grenå
Grenå Marina
Del dette arrangement:
Vi bruger cookies på Smaabaadsklub.dkPå Smaabaadsklub.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Smaabaadsklub.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer