Regler for fangstrapporter, lodtrækningspræmier og Storfangerkonkurrencen.

Regler for tilmelding til fangstrapportkonkurrencen (lodtrækning af grejpræmier):
Hver måned bliver der trukket lod mellem alle fangstrapporter om 45 præmier bestående af endegrej eller tilbehør fra en eller flere sponsorer:

I 2018 er det Savagegear og Danish Lures som er vores sponsorer til fangstrapportkonkurrencen.

 • Når du indsender en fangstrapport, får du automatisk 1 lod.
 • Har du skrevet en beretning om din fangst på 2-3 linjer får du lod nr. 2.
 • Hvis du har vedhæftet et foto af din fangst får du lod nr. 3.
 • Du kan kun indsende 1 fangstrapport for hver art pr. dag.
 • Din fangstrapport skal være os i hænde senest 1 måned efter fangstdatoen.
 • Dog skal alle fangstrapporter være tastes senest 15 dage efter nytår, af hensyn til udlevering af præmier til generalforsamlingen februar og fangster, der er kvalificeret til at deltage i Storfangeren skal være tastet senest d. 31.12.

Du skal taste din rapport direkte via vores hjemmeside.
Har du ikke selv adgang til en pc, er du velkommen til at benytte klubbens pc, på klubaftener, der afholdes om mandagen. Her kan du også få hjælp til at taste din rapport, hvis du har brug for det.
Når vi har modtaget alle fangstrapporter (1 måned efter sidste måneds udløb) bliver der trukket lod blandt de indsendte fangstrapporter fra den forrige måned og vinderne offentliggøres på hjemmesiden under lodtrækninger, ligesom der vil ligge en liste over vinderne i mappen i præmieskabet i klubhuset.
Lodtrækningspræmier skal senest være afhentet ved den årlige generalforsamling.
Uafhentede lodtræknings præmier tilfalder præmien klubben, som anvender præmierne til andet formål.

Regler for tilmelding til Storfangeren (års- og artskonkurrence):

Hvert år afholdes der løbende en Storfangerkonkurrence, hvor der konkurreres i at blive årets Storfanger med flest antal samlede point og om at fange de største fisk i de forskellige arter.

Der konkurreres i flg. arter:

 1. Havørred
 2. Laks
 3. Torsk
 4. Sej
 5. Lubbe
 6. Lange
 7. Havkat
 8. Ising
 9. Rødspætte
 10. Skrubbe
 11. Pighvar
 12. Slethvar
 13. Hornfisk
 14. Makrel
 15. Hvilling
 16. Grå knurhane
 17. Rød knurhane
 18. Gedde
 19. Aborre
 20. Sandart

Regnbue er udgået i storfangerkonkurrencen fra 2018, men kan fortsat deltage i lodtrækning blandt indsendte fangstrapporter.

Point beregnes som følger: De 10 største fisk af en art giver point således at største fisk giver 10 point, næststørste 9 point osv.

Du kan kun deltage med 1 fisk af hver art. Fanger du en fisk, der er større end den fisk, som du tidligere har tilmeldt listen, udgår denne og erstattes med den nye og største fisk automatisk.

Storfangeren, er den der pr. 31/12 har flest point fra alle arter tilsammen.

Præmierne vælges af den siddende bestyrelse og kan variere fra år til år.

Der gives præmie til nr. 1, 2 og 3 i Storfangerkonkurrencen og værdien af førstepræmien er ca. 2500,- kr.

Der ud over er der præmie til alle, der ligger nr. 1 i hver art d. 31/12, når konkurrencen afsluttes.

Man skal selv være til stede ved præmieuddelingen på den årlige generalforsamling for at kunne modtage præmien, eller der sendes et andet medlem med en skriftlig fuldmagt, der kan modtage præmien.
Såfremt ovennævnte ikke er overholdt tilfalder præmien klubben, som anvender præmien til andet formål.

Tilmelding til Storfangerkonkurrencen sker ved afkrydsning i forbindelse med udfærdigelse af fangstrapport.

Flg. regler er gældende for tilmelding af fangster til Storfangerkonkurrencen:

 • Fisken skal være fanget fra båd udgået fra dansk havn (flyderinge og lignende betragtes i denne sammenhæng ikke som en båd)
 • I ferskvand skal fisken være fanget fra båd i danske vande, hvor fiskeretten som minimum er offentlig tilgængelig eller, hvor fiskeretten er delt mellem flere lystfiskerforeninger, altså ikke private konsortievande.
 • Din fangstrapport er korrekt og helt udfyldt
 • Din fangstrapport indeholder et foto af fangsten
 • Du kan, mod forlangende og i tvivlstilfælde, fremvise et foto af fisken sammen med et målebånd eller lignende, der kan medvirke til at dokumentere fiskens størrelse
 • Fisken skal være fanget på lystfiskergrej og være kroget foran gællerne
 • Fisken er din største af en af de i konkurrencen gældende arter og større end den, der i forvejen er nr. 10 i arten.

Opdateret marts 2018.
På bestyrelsens vegne
Bent Hytholm


Til toppen af siden!


Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1440