Indlæg: Opslagstavlen/9836   

Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
EU-Artikel 47

EU Parlaments medlem Joe Borg´s forunderlige tale vedrørende artikel 47.

Talen på engelsk kan ses her:
 - Følg Linket Her
Jeg vil her (længere nede) efter bedste evne oversætte Joe Borg´s tale som han holdt i EU.
Oversættelse, fortolkning og kommentarer er delvist taget fra det tyske modstykke til vores småbådsklubs hjemmeside – hvor jeg i januar gjorde opmærksom på EU-artikel 47 – efter Team Svinet´s indlæg på vores hjemmeside.

Der er åbenbart også andre der undrer sig over den holdte tale:
Under flg. link: Englandexpects.blogspot.com bliver Borg´s første udsagn, nemlig at det er en “Crazy thing” at inddrage småbådsfiskere /fritidsfiskere I en kontrolordning, tolket som at man kan afblæse alarm beredskabet fra vor side. Men så kommer afsnittet, hvor der bliver talt om specielle former for fritidsfiskeri. Denne u-vending betegner forfatteren på bloggen, Gawain Towler, som “The fastest U-turn since Evel Knievel decided to brake at Dover, exactly the opposite”. Altså den hurtigste U-vending siden den Engelske motorcykel vovehals Evel Knievel under et stunt trådte fuldt I bremserne. I dette afsnit udtaler Borg nøjagtigt det modsatte at hvad han indleder med at sige.

Borg´s tale bringer på ingen måde mere klarhed!

Han siger:

“We have proposed a framework to look again how EU fisheries should be controlled in the future. This includes a proposal to cover some recreational fisheries in the new control rules. These concern recreational anglers on board vessels in the open sea who take fish, witch are under multi-annual plans, because they are threatened by extinction. To give you some examples only: these are cod, hake and bluefin tuna in various parts of the EU seas. Anglers who catch fish like for instance sea bass, whiting, salmon, mackerel, sea trout, pike, perch, pike-perch…. Are not concerned by these proposals. Neither is the angler who fishes from the pier, the beach or on the lake.”

Oversat betyder det:
De nye regler skal kun gælde for nogle former for fritidsfiskeri, især for fiskeri fra båd på åbent hav hvor der fanges fisk som er underlagt flerårige forvaltnings planer – så som torsk. Blandt andet vil følgende ikke blive berørt af reglerne: Laks og havørred ligesom fiskeri fra mole, kyst og på søer heller ikke ville blive berørt af de nye regler!

Kommentar:
Her er for første gang tale om fiskeri på “Open Sea”. Det kan så betyde at fiskeri fra småbåd I kystnære områder, bliver udelukket fra reglerne? Hvilket længere nede I talen bliver bekræftet!
Det er også første gang at vi klart hører at arter som laks og havørred ikke vil blive underlagt kvoterings reglerne, men at torsken vil.

“What people do not know is that in some cases recreational fishing actually takes a lot of fish from the sea. We have examples from the cod fishery in the Baltic Sea where recreational fishermen take the equivalent of 50% of Germany´s national cod quota.”

Her påstår han:
Hvad folk ikke ved, er at I enkelte tilfælde tager fritidsfiskere endog enorme mængder af fisk ud af havet. Der findes ekesmpler på at rekreativt torske fiskeri I Tyskland, fanger hvad der svarer til 50% af Tysklands samlede torskekvote for Østersøen!

Kommentar:
Her henviser han sikkert til den meget omdiskuterede Tyske torskestudie.
Det er mildest talt meget uheldigt, idet selv forfatterne til denne studie gør opmærksom på at data I denne studie endnu ikke på nogen måde kan bruges – idet bearbejdningen af indsamlet data ikke er færdig gjort.
Og at fritidsfiskeri skulle kunne fange 50% af Tysklands torskekvote er vist lidt absurd!
Trods alt må man her også sige, at det nok kan ligge noget I at vi fritidsfiskere gør os nogle tanker om hvordan vi også kan deltage i en beskyttelse af de truede bestande. Problematisk er det så bare at der kun vil være specielle former for fritidsfiskeri der bliver berørt – Og så på basis af ikke brug bare “videnskabelige” studier. Dette lyder alt som “fangst begrænsninger”, som jo I enkelte tilfælde kan være såvel logiske som også begrundet. Spørgsmålet er så bare hvordan disse begrænsninger skulle se ud? (Hertil mere længere nede) Og hvorfor det kun er specielle fangst metoder der skulle berøres her af. Med ligebehandling har dette ikke noget at gøre!

“I also believe that we cannot impose ever more restrictions on proffesionel fishermen, while the recreational fishing industry in some cases catches important quantities of fish threatened by collapse. It is only right that the recreational fishing industry contribute to the efferts undertaken by proffesional fishermen to bring these fish back to healthy levels.”

Hvilket betyder:
Skal erhvervsfiskerne yde deres bidrag til en genopretning af bestandene, så skal fritidsfiskeren også.

---- fortsætter nedenunder --------
Indsendt af  Jørgen Müller  den  1. marts 2009 kl. 16:34:53

Gå tilbage
Så kan i godt ånde lettet op

 - Følg Linket Her

Ihvertfald indtil videre :D
Indsendt af    Jonas Krøyer Jensen   den   20. oktober 2009  kl. 19:40:29

Ingen har snakket om tildelte(gratis) kvoter, selvfølgelig er det ikke gratis, det er der intet der er.
Det har vi jo erfaret, med de svigtende bestande i vore farvande.
På spørgsmålet om vi skader vores muligheder tror jeg skaden er sket.
Med de seneste års focus på div. former for lystfiskeri og fangster,i flere medier bla. på nettet, er Eu`s biokratimaskine allerede igang.
Indsendt af    henning jensen   den   4. marts 2009  kl. 19:59:55

utopi, drømme, fantastarier......måske
Alle kan vel efterhånden blive enige om at havets ressourcer ikke er uudtømmelige. Bomtrawlere pløjer havbunden omkring Danmarks kyster som bondenmanden gør før han sår.
Jeg går måske i mit stille sind og håber på der kommer et kvote system for os lystfiskere. Vi skal ikke bare have "tildelt" en kvote. Nej vi skal betale for den som erhvervsfiskerne gør.
Så vidt jeg er orienteret er en "kvote" evigt gældende. Det vil sige den kan gå i arv fra far til søn. Så kan man "investere" i en kvote som man gør med et hus, sommerhus, båd osv.
Ved vi køber vores egne kvoter skal vi også have lov til, at sælge vores fisk på fiskeauktionen som b indkomst + den selvfølgelig også skal have svane mærket, he he.
Ved jeg f.eks. skal købe en kvote på lige fod med erhvervsfiskerne, så skal jeg også have lov til, trække mine drift udgifter fra på min båd på lige fod med erhvervsfiskerne.
Ideen er nok utopi, men kunne give stof til eftertanke.

mvh

Brian
Indsendt af    Brian Jensen   den   4. marts 2009  kl. 18:43:33

Henning,

Jeg har skam set lyset --- men jeg synes, at det vil være bedst for os lystfiskere, hvis vi stopper med at snakke om kvoter og andet, som kan skade vores sag, sålænge Artikel 47 ikke er vedtaget...

Indsendt af    Steen Hjort   den   4. marts 2009  kl. 18:29:10

Nu er det jo sådan, af EU formentligt vil indføre en eller anden form for kvote kontrol, for lyst og sportsfiskere.
På den baggrund er det måske ikke helt godnat at få VORES ønsker frem, mht fangster og eget forbrug af disse.
Sundhedsstyrelsen anbefaler vi spiser fisk 2-4 gange ugentlig, hvilket jo som bekendt er ca 200-400 kg tilberedt fisk pr.person årligt.
Samtidig påstås, at det ikke er noget problem at fange dette selv.
Så summa summarum, betyder det vel at en eventuel kvote bør ligge i størrelseorden 1 til 2 tons årligt pr lyst-sportsfisker.
Kvoterne forventes vel sagtens at tages fra erhversfiskernes, dette ville måske i virkeligheden være kanon for vores fælles hobby i fremtiden.
Håber du kan se lyset Steen, ellers er det også ok.
Måske klubberne i fremtiden vil få stigende medlemstal på denne baggrund, så vi kan øge vores andel af fangsterne. Ved det godt, dette er ønsketænkning.
Indsendt af    henning jensen   den   4. marts 2009  kl. 16:05:22

ja det er det jeg mener
feks hvorfor laver men feks ikke reglen om hummerfiskeri sådan
at der kun må fiskes med tejner efter dem
så fødekæden/bunden ikke ødelægges
for år tilbage mødte man altid en travler når man fiskede i lillebæælt
og der er vist ikke for mange torsk i øjeblikket
det samme vil jo nok ske andre steder
så jeg er enig med steen langt hen af vejen
især det med at jeg heller ikke tror at lystfiskere
kan fange så meget at det får indflydelse på bestanden

og at den slaks fiskeri ikke ødelægger bunden/fødekæden
ikke endgang de omtalte 300 kg
som jo nok kun sker en gang ud af 1000
hvis man tager gennemsnittet af alle lystfiskere der fisker i det område

hvorfor ikke se efter bedre fiskemetoder
eller betale erhvervsfiskebåde for ikke at fiske som feks i sverige
indtil bestanden er oppe igen
og også finde metoder til ikke at ødelægge bunden/fødekæden
eller lave store fredningssoner hvor der ikke må travles
så der kan komme nye fisk
og det er jo ikke den enkelte erhvervsfisker der laver reglerne
så de følger vel bare de regler der er
uanset om de er forkerte eller ej
Indsendt af    Ian Danielsen   den   4. marts 2009  kl. 14:46:08

Godnat Steen sov godt.
Indsendt af    Tommy   den   3. marts 2009  kl. 22:20:46

Nu må I sku stoppe - det er dybt dybt go´nat at drage lystfiskernes fangster ind i en debat om trusler mod torskebestandene... Lystfiskernes fangster i danske farvande udgør 3-4 % af den samlede i landbragte mængde --- alene udsmidet ved trawlfiskeri efter jomfruhummer udgør en større mængde end lystfiskernes fangster. Vi snakker om et udsmid på over 4.000 tons torsk hvert eneste år, især små torsk - som går til spilde alene som et resultat af grådighed blandt erhvervsfiskeriet --- man kunne fint fange de der jomfruhummere i tejner, men næ nej!, erhvervsfiskeriet skal absolut smadre havbunden, smadre opvækstpladserne og dræbe ufattelige mængder af små torsk... At bruge tid på at debattere lystfiskernes fangster, når der samtidg finder et sådan svineri sted i erhvervsfiskeriet --- det er f....... spild af tid og fuldstændig forfejlet...
Indsendt af    Steen Hjort   den   3. marts 2009  kl. 20:23:27

Tommy!
Det er jeg da godt klar over, men der er forskel på en god dag eller tre og så på at fange ca 300kg i snit, på de ca 30 til 60 ture vi måske når om året.
Det kan da godt være der er nogle der ligger på det niveau, men jeg kender ikke nogen af dem. Iøvrigt fisker jeg selv en del på sundet, der tror jeg ikke vi har flere aflyste ture i småbåd i forehold til Nordsøen.
På den baggrund forekommer det mig usandsynligt, at man der kan nå flere ture end herovre på årsbasis, medmindre man er arbejdsløs eller på anden måde har frihed udover weekender eller fridage.
Indsendt af    henning jensen   den   3. marts 2009  kl. 18:33:01

Henning det er ikke sølvfisk jeg taler om, men fiskeriet på vestkysten, fra Skagen i nord til Thyborøn i Syd. På en god dag kan du virkelig tonse torsk ind over rælingen.
Indsendt af    Tommy   den   3. marts 2009  kl. 17:12:13

Tommy! Jeg er helt med på hvad du mener.
Jeg hører ikke til dem der fanger mindst,tror jeg, men at fange 300kg i snit er lige at kamme over.For det er det, man tror, når det bliver skrevet.
Har her ved juletid været på 5 ture på bornholm og fået 1 ørred og en laks,
så jeg har godt nok travlt hvis de påståede fangstrater skal nåes i år.
Men som sagt, no hard feelings, herfra. Vi skal blot passe lidt på med tal, vi er jo lystfiskere.
Indsendt af    henning jensen   den   3. marts 2009  kl. 14:44:19

Ja Henning jeg kender ingen der kan æde sig igennem de mængder, men du har sikkert ret. Eller rette, det håber jeg da du har. En undskyldning for at slæbe over 300 kg fisk ind pr. tur, det kan vi sikkert nok finde. Det jeg gerne vil frem til, det er grotesk at vi som lystfiskere kan slæbe ubegrænsede mængder af fisk med hjem. En person som skal leve af det, han er reguleret i hoved og r.. på kvoter og lignende. Men lad det nu ligge, jeg står af her. Jeg står vist alene med de synspunkter her på siden.
Indsendt af    Tommy   den   3. marts 2009  kl. 14:32:37

Til Tommy!

Du påstår man ikke kan æde 1 ton fisk pr familie på en måned eller mere!
I øjeblikket, hvis vi ser på de samlede fangster erhversmæssigt i DK, ligger vi noget over pr familie i DK.
Så det er vel ikke noget problem hvis man selv kan og vil fange det antal, at man så har ret til det.
Iøvrigt er det ikke alle der spiser hormon mad herhjemme.
En familie på 4 personer der spiser fisk 3-4 gange om ugen kan sagtens nå et kvantum på ca 800-1000kg filet om året hvilket er svarende til ca 3 tons levende fisk.
Ja det lyder af meget men tør ikke tænke på hvad mange familier spiser af okse/svinekød.
Så måske vi også have regulativer for amatørlandbrugerne.

Indsendt af    Henning jensen   den   3. marts 2009  kl. 13:42:50

Forslaget er og bliver dybt dybt go´nat... Der er kun een eneste ting, som vil kunne genoprette torskebestandene i Kattegat og Nordsøen og det er at forbyde erhvervsfiskeriets brug af bundtrawl og i særdeleshed trawlfiskeri efter jomfruhummer... Havbunden smadres, opvækstpladserne smadres og enorme mængder af små ikke kønsmodne torsk dræbes hvert eneste år --- Erhvervsfiskerne prøver bare på at overholde reglerne min bare r.. --- At indføre kvoter for det rekreative fiskeri er og bliver håbløs symptom behandling - det hjælper lige så lidt, som at komme et plaster på... en patienten, som har fået revet det ene ben af.

- Min opfordring til alle er: ---- Stop med at købe jomfruhummer og stop med at købe trawlfanget fisk...

Indsendt af    Steen Hjort   den   2. marts 2009  kl. 16:13:11

Ps.
og det er ikke de fiskere der smider fiskene ud
de passer bare deres arbejde og følger reglerne så godt de kan
det er reglen om at fisk skal smides ud
samtidig med at der tilsynelanende mangler fisk
jeg syntes virker fjollet/uhensiktsmæssigt..
og så gå efter dem der fanger meget lidt i gennemsnit
for at få større kvoter til at smide ud af
jeg har ikke fanget meget i hvert fald
fisker åbenbart de forkerte steder. :)
Indsendt af    Ian Danielsen   den   2. marts 2009  kl. 08:43:45

jaja undskyld det var måske udtrykt lige voldsomt nok
og absolut ikke specielt møntet på dig
men som jeg forstår eu forslaget
skal hver enkelt lystfisker til at søge om en kvote sammen med erhvervsfiskerne
før han må tage ud og fiske
og ikke bare raportere hvad der er fanget når man kommer i land igen
hvor meget tror du så du får lov til at fiske/fange..?
jeg tror ca 0
og samtidig smider de en masse fisk over bord igen
det lyder ikke ret gennemtænkt for mig
men jeg håber da jeg har forstået det forkert...meget endda.
men efter den med at man ikke måtte sælge krumme augurker
og at rødr pølser skulle have en bestemt længde (teilgård)
såe skal man nok ikke blive overrasketover nogle mærkelige forslag
som kan ramme lidt skævt
Indsendt af    Ian Danielsen   den   1. marts 2009  kl. 23:24:42

Helt rolig nu Ian, man har vel lov til at komme med sin mening uden at man skal lægge ryg til verbale udgydelser af dem du kommer med. Det er nok muligt at erhvervet smider døde fisk ud i mængder du ref. til. Men skal det fritage os fra at yde vores bidrag. Jeg har selv for nogle år tilbage, da vi kunne sætte fisk på fiskeauktion. Hevet over et tons torsk over rælingen med stang over nogle få måneder. Er det rimeligt, jeg skammer mig i dag. Men det var nemt tjente penge og ja skatte far fik hans del. Det fiskeri er der stadigvæk nogle der dyrker, nu bliver de så bare afsat, ja jeg ved ikke hvor. Men æde sig igennem dem, det tvivler jeg på at de kan.
Indsendt af    Tommy   den   1. marts 2009  kl. 22:49:05

ja det er da også bedre at erhvervsfiskere
smider 1000 vis af tons af døde fisk ud igen

som at en lystfisker får 300 kg

det er da forfærdeligt hvis det sker for tit
til sidst er der jo ikke noget
at smide ud af igen
og så er der vist noget om at man skal have lystfiskertegn
som dermed giver støtte til at passe/støtte fiskebestanden
Indsendt af    Ian Danielsen   den   1. marts 2009  kl. 20:23:40

Jeg har ingen problemer med at der kommer regler på området, jeg skal gerne aflevere en fangstdagbog til fiskerikontrollen. Det vil sikkert ramme dem der slæber over 300 kg torsk med hjem fra Hanstholm på en enkelt tur. Det har jeg det sjovt nok helt fint med. Lad os nu se hvad det ender med.
Indsendt af    Tommy   den   1. marts 2009  kl. 19:48:14

Ak ja, der er igen gået "EU" i det. Irriterende de ikke kan holdes sig selv fast på at de ikke skal bruge "ufærdige" undersøgelser/ rapporter. Det positive i det er da at de (omsider) har fået øjenene op for den kraftige tilbagegang af torsk. Så kan man jo blot håbe på de tilsvarende "strammer garnet" om erhvervet.
Indsendt af    Poul-Erik Hagemann - - www.gadusn.dk   den   1. marts 2009  kl. 17:01:19

Kommentar:
Vigtigt er her så bare at dette sker med et godt øjemål, og at det sker på bagrund af sikrede videnskabelige undersøgelser. Disse findes blot ikke endnu!
Her ud over synes jeg ikke om begrebet “industry”. Heri kan kun ligge en intention om at sidestille specielle former for fritidsfiskeri med fiskeindustrien. Og den går ikke – Her skyder han klart over målet.
Sikkert står der en industri bag fritidsfiskerne, nemlig industrien til fremstilling af sportsudstyr – grej – beklædning – bade, motorer elektronik mm. Disse bliver sekundært truffet af reglerne – I første omgang vil det være bådfiskerne og turbådene der træffes.

“Some Member States have already put national rules in place for anglers which even go beyond what we are proposing. To give you an example in Northern France an angler can only catch 10 kg. of cod during each fishing trip if he catches more he is fined under national law. In Belgium an angler is limited to 15 kg. of cod per fishing trip. Tehse are rules that both France and Belgium have put in place nationally.”

Oversat:
Enkelte EU- medlemslande har allerede indført fangstbegrænsninger for deres borgere. Som ekesmpel næves Belgien og Frankrig, hvor der er indført fangst-berænsninger pr. fisketur på hhv. 15 kg. og 10 kg.


Kommentar:
Her hører vi for første gang at specifikke tal for fangster bliver nævnt, godt nok kun som eksempler. Tættere kommer Borg I hans tale ikke ind på mulige fangst begrænsninger. Man kan så spørge sig om det vil glæde pr. båd – eller pr. fisker? Fakta er altså at der spekuleres og arbejdes på at indføre fangst begrænsninger. Samtidig blir det ikke nævent med et ord, at de også planlægger en registrering af samtlige vore både, ligesom han heller ikke kommer ind på hvordan disse begrænsninger, registreringer og kontroller skal omsættes til virkeligheden.

“It is not the intention of the commission that an angler who goes out in his rowing boat on a Saturday and brings back two cod will be heavily controlled. Anybody who claims this is simply not telling the truth. Only those recreational fisheries that have a big impact on the fish under a multi-annual plan should be covered by the rules.”

Hvilket betyder:
Det er ikke kommisionens intentioner at den fritidsfisker der tager ud I sin robåd (robåd ?!) og hjembringer to torsk skal underkastes hårde kontroller. Kun de former for fritidsfiskeri der gør et væsentlig indhug I bestandene skal underkastes de nye regler.

Kommentar:
Her lyder det virkelig til at ”lejligheds fiskeren” ikke vil blive berørt af kontrollerne. Dette er også forståeligt, og godt sådan. Men hvad betyder det der ud over? ”Lejligheds fiskeren” ville jo ved minimale fangster så slet ikke være berørt af fangst begrænsningerne, eller går det her så vidt at disse småbåde så også ville blive fritaget for en registrering. Og hvad sker der når en ”lejlighedsfisker” en lørdag virkelig har ramt rigtig og fiskene vil bide, og han dermed ”vader” i fisk? Måtte han så også hjembringe 40 kg torsk? Man ved intet præcist, og Borg´s tale lader os kun sidder tilbage med en underlig smag af ”fisk” i munden.

”Therefore we will examine this on a case by case basis and we will make easy to implement and realistic proposals. My services are already working together with the angler associations and the Member States to find proportionate and realistic rules that work for everyone´s benefit.”

Oversat:
Derfor skal temaet godkendes på basis af en ”fra gang til gang” betragtning. Lige som vi vil lave letter og let implementerbare realistiske foreslag. Mine ansatte arbejder allerede på sagen i samarbejde med fiskeforbundene for at finde regler, som kan komme alle til gode.

Kommentar:
”På basis af betragtninger fra gang til gang”??? Hvad betyder det lige? Jeg fatter ikke hvad han her siger!
Her må man vente spændt på hvordan reglerne vil komme til at se ud, og man kan så kun håbe på fiskeforbundene vil kæmpe for vores sag, og stå ved deres synspunkter.

Facit:
Alt i alt giver Borg´s tale megen plads til fortolkning, formodninger og spørgsmål.
Absolut intet bliver her afklaret!
For mig et kun et klart Der vil komme regler, og at man efterhånden må frygte at det kun vil være bestemte grupper af fritidsfiskere der vil blive ramt af disse regler.
Fangstbegrænsninger ville i et vist omfang være acceptable, hvis ikke lige selv samme EU havde fastsat regler om at bifangster på erhvervs bådene skulle smides tilbage i havet – død, eller levende for at dø langsomt.
Vi kan kun håbe at idiotien med en registrering af vore både vil blive forkastet – især for os danskere, den ville ligge lige til højre benet for skat – Mere kontrol = mere afgifter!
Skal jeg være ærlig, så ser jeg med frygt på fangstbegrænsningerne, især fordi disse baseres på ikke sikrede videnskabelige undersøgelser! Det skulle glæde mig om Schultz & Co selv igen ville gøre opmærksom på at deres undersøgelser ikke er færdigt evalueret – og dermed ikke brugbare.

John ”Tight Lines”

Indsendt af    Jørgen Müller   den   1. marts 2009  kl. 16:35:30

Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Gå tilbage

Til toppen af siden!


Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1580